News & Events

A message from Dr. Vu Thi Thuy Ha

Ladies and gentlemen, during the COVID pandemic, many sick people do not dare to go to hospitals, clinics and there are also some clinics because conditions need to be closed.
We would like to share a message from Dr. Vu Thi Thuy Ha, a lecturer of Pham Ngoc Thach Medical University, who has been in the treatment of hyperpigmentatitis at Ho Chi Minh City Hospital for more than 20 years. Dr. Thuy Ha is also a collaborative expert with VVHA organization since the early days of operation in Vietnam:
“I hope you pay attention to NOT STOP DRUGS especially those who are on special medicines like Tenofovir, Entecavir…”
Wishing everyone health and hope that Vietnam will soon escape the crisis of the COVID-19 pandemic.


Thưa quý vị, trong đại dịch COVID, rất nhiều người bệnh không dám đến bệnh viện, phòng khám và cũng có một số phòng khám vì điều kiện cần phải đóng cửa.
Chúng tôi xin chia sẻ lời nhắn gởi từ bác sĩ Vũ Thị Thúy Hà, giảng viên trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, đã tham gia điều trị bệnh nhân viêm gan siêu vi tại Bệnh Viện Nhiệt Đới TPHCM hơn 20 năm qua. Bác sĩ Thúy Hà cũng là chuyên gia cộng tác với tổ chức VVHA từ những ngày đầu hoạt động tại Việt Nam.
Rất mong quý vị chú ý ĐỪNG TỰ Ý NGỪNG THUỐC, nhất là những người đang dùng thuốc đặc trị như Tenofovir, Entecavir…
Cầu chúc sức khỏe cho mọi người và mong rằng Việt Nam sẽ sớm thoát khỏi khủng hoảng của đại dịch COVID-19

Support Our Work!

Scroll to Top